แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / Re: รวบรวมเลขบัญชีร่วมบุญ “พระกฐินพระราชทาน” ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อ: กันยายน 16, 2557, 02:46:07 PM

13. กฐินพระราชทาน  องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.)
ณ  วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557  เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขาประชานิเวศน์  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทานองค์การตลาด"
เลขบัญชี  097-0-19171-5


14. กฐินพระราชทาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ  วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)  ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขาศาลายา  บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน"
เลขที่บัญชี  459-0-27866-9


15. กฐินพระราชทาน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ณ  วัดบางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 10.09 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ  สาขากล้วยน้ำไท
ชื่อบัญชี  "กองทุนกฐินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ"
เลขที่บัญชี  117-0-36568-6


16. กฐินพระราชทาน  กรมทรัพยากรธรณี
ณ  วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร  ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.59 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทานกรมทรัพยากรธรณี "
เลขที่บัญชี  980-0-29068-0


17. กฐินพระราชทาน  สำนักงบประมาณ
ณ  วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557  เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงการคลัง  
ชื่อบัญชี  "งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ"
เลขที่บัญชี  068-0-04613-5


18. กฐินพระราชทาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง
ณ  วัดอัมพวันเจติยาราม  ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยราชวัตร  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง"
เลขที่บัญชี  473-0-12982-2


19. กฐินพระราชทาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ณ  วัดบึง  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  040-252-7732
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ "
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  944-001-3408
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ "


20. กฐินพระราชทาน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ณ  วัดแจ้งแสงอรุณ  ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง  บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน"
เลขที่บัญชี  091-0-24556-8


21. กฐินพระราชทาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ณ  วัดศรีสุดาราม วรวิหาร  แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย   สาขาราชเทวี   บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน  วท. "
เลขที่บัญชี  030-0-05868-3


22. กฐินพระราชทาน  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารออมสิน  สาขาเนติบัณฑิตยสภา  บัญชีประเภทเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี  "เนติบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทานปี 2557)"
เลขที่บัญชี  020-1226-095-38


23. กฐินพระราชทาน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ  วัดอุดมธานี  ต.บ้านใหญ่  อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขาเมืองทองธานี  บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "กองทุนกฐินพระราชทาน"
เลขที่บัญชี  147-1-03762-2

2  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / กฐินสามัคคี 9 วัด พระกรรมฐาน (คณะแพทยศาสตร์ มข.) ปี 2557 เมื่อ: กันยายน 13, 2557, 03:33:05 PMฝ่ายจริยธรรมและพุทธศาสนา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน... ร่วมทำบุญสร้างมหากุศล
" ทอดผ้ากฐินสามัคคี 9 วัดพระกรรมฐาน " ประจำปี 2557

สามารถทำบุญได้ที่... ต้นกฐินภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 551-430745-7
ชื่อบัญชี "ฝ่ายจริยธรรมและพระพุทธศาสนา คณะแพทยศาสตร์ มข."


ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น.


ที่มา https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99/329989410421064
 
3  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / Re: รวบรวมเลขบัญชีร่วมบุญ “พระกฐินพระราชทาน” ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อ: กันยายน 10, 2557, 04:36:19 PM

11. กฐินพระราชทาน  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ณ  วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557  เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขารัฐสภา  บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร"
เลขที่บัญชี  089-0-13823-0


12. กฐินพระราชทาน  กระทรวงคมนาคม
ณ  พระอารามหลวงวัดปทุมคงคา แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
- ธนาคารออมสิน  สาขานางเลิ้ง  บัญชีเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี  "เงินกฐินกระทรวงคมนาคม"
เลขที่บัญชี  054-3800-3156-4
- ธนาคารกรุงไทย  สาขาวิสุทธิกษัตริย์  บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "เงินกฐินกระทรวงคมนาคม"
เลขที่บัญชี  006-0-15189-7
4  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / Re: รวบรวมเลขบัญชีร่วมบุญ “พระกฐินพระราชทาน” ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อ: กันยายน 07, 2557, 04:34:37 PM

9. กฐินพระราชทาน  กระทรวงพลังงาน
ณ  วัดวรนาถบรรพต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย   สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน  กระทรวงพลังงาน"
เลขที่บัญชี  980-5-19804-9


10. กฐินพระราชทาน  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ณ  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย   สาขากระทรวงศึกษาธิการ   ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี   "กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา"
เลขที่บัญชี  059-0-10406-3
5  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / Re: รวบรวมเลขบัญชีร่วมบุญ “พระกฐินพระราชทาน” ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อ: กันยายน 04, 2557, 04:29:45 PM

6. กฐินพระราชทาน ราชบัณฑิตยสถาน
ณ  วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
เลขที่บัญชี  403-4-07296-8
ชื่อบัญชี  "ราชบัณฑิตยสถาน (กฐินพระราชทาน)"


7. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 09.59 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กฐินพระราชทาน มก.)"
-  ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี  069-2-33838-7
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
เลขที่บัญชี  235-2-12792-4


8. กฐินพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
ณ  วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.09 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
เลขที่บัญชี  157-0-11071-9
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน"
6  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / รวบรวมเลขบัญชีร่วมบุญ “พระกฐินพระราชทาน” ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อ: กันยายน 01, 2557, 04:12:58 PM
กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2557 สามารถร่วมบุญได้ดังนี้

1. กฐินพระราชทาน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  088-2-164-282 
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน สจล."
-  ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  693-0-03315-4 
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน สจล."


2. กฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ณ วัดหนองโค้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงศึกษาธิการ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  059-0-17626-9
ชื่อบัญชี  "เงินบริจาคสมทบกฐิน สำนักงาน สกสค."


3. กฐินพระราชทาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ณ  วัดชัยชนะสงคราม  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557  เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่บัญชี  059-1-31886-5
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ"


4. กฐินพระราชทาน  กรมทรัพยากรน้ำ
ณ  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  พระอารามหลวง  ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงการคลัง
เลขที่บัญชี  068-0-13504-9
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ"


5. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ  วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557  เวลา 10.09 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เลขที่  059-1-41447-3
7  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / Re: ผ้าป่าสามัคคี 15 วัด ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม. (19 ก.ค. 57) เมื่อ: มิถุนายน 19, 2557, 03:20:55 PM
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 15 วัด

8  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / ผ้าป่าสามัคคี 15 วัด ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม. (19 ก.ค. 57) เมื่อ: มิถุนายน 17, 2557, 03:16:49 PMทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 15 วัด
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา กม.10 เขตคันนายาว กทม.
ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 6.30- 10.00 น.


ในโอกาสทำบุญฉลองครบรอบ 19 ปี พ.ศ. 2557 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ได้กราบนิมนต์ พระกรรมฐานมาฉันภัตตาหารเช้าและรับผ้าป่าสามัคคี 15 วัดเพื่อที่ท่านจะนำปัจจัยไป สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ และซื้อที่ดินขยายวัด ฯลฯ เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

ในการนี้ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จึงขอเชิญชวน ผู้มีบุญและมีจิตศรัทธาได้มีโอกาสทำบุญสร้างบารมีกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ (พระผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ) ยังผลให้บังเกิด พลานิสงส์มากมายเป็นเอนกอนันต์หลายประการ เป็นอริยทรัพย์ติดตามท่านไปตราบจนบรรลุพระนิพพาน โดยการทอดผ้าป่าสามัคคี 15 วัด มีดังต่อไปนี้

1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
2. หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
3. หลวงปู่เจริญ ราหุโล วัดพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
4.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
5. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
6. หลวงปู่ทอง จันทสิริ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
7. หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
8. หลวงพ่อคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา (ภูวัว) อ.เซกา จ.หนองคาย
9. หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร วัดคำพระองค์ ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
10.หลวงพ่อสุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
11. หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
12. หลวงพ่ออาจ อาวุธปัญโญ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน อ.บ้านค่าย จ.บุรีรัมย์
13. หลวงพ่อคำสด อรุโณ วัดป่าบ้านเพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
14. หลวงพ่อฉลวย อชิโต วัดป่าโนนหินเสื่อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
15. หลวงพ่อสุภาพ ฉันทชาโต วัดเหวลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


* ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
หรือ โอนเงินบริจาคไปที่ ชื่อบัญชี  ผ้าป่าแฟชั่นไอส์แลนด์ 19 ก.ค. 57
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 171-266756-8ผู้ประสานงาน 1. คุณกิตติ วิเศษศักดากร โทร. (081) 441 - 5223
2. รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ โทร. (089) 063 - 3863
3. คุณชนมณี พัฒิจิรธร โทร. (02) 947 ? 5000 ต่อ 5345
4. คุณสรศักดิ์ บุณยพุกกณะ โทร (084) 388-2985

กำหนดการ
06.00 น. พระกรรมฐานเดินทางมาถึง
06.30 น. ร่วมตักบาตรพระกรรมฐานจำนวน 15 รูป
07.30 น. ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์
08.15 น ร่วมถวายภัตตาหารเช้า พระภิกษุฉันภัตตาหารเช้า
10.00 น. ร่วมทอดผ้าป่าฯ ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และแสดงพระธรรมเทศนา
9  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / ร่วมสร้าง "พิพิธภัณฑ์จันททีโป" ถวายหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2557, 06:57:28 PMขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง "พิพิธภัณฑ์ จันททีโป"

น้อมถวายหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ณ วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ในโอกาสหลวงปู่มีอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๓ ปี (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่กุฏิหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี "ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์จันททีโป น้อมถวายหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป"

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขา อุดรธานี เลขที่ 284-7-47900-9 สะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา อุดรธานี เลขที่ 401-3-36905-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน สาขา อุดรธานี เลขที่ 110-2-47850-7 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เลขที่ 859-236799-0 ออมทรัพย์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042-244111, 042-124324
กรณีต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแฟ็กซ์ใบ PAY-IN มาที่โทรสารหมายเลข 042-240333

10  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / ผ้าป่าสร้างพระประธานเจดีย์ฯ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา (15 เม.ย. 57) เมื่อ: มีนาคม 27, 2557, 04:45:32 PMกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างพระประธานหินหยกขาว ปางมารวิชัย ซึ่งจะนำไปประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา


พระประธานสร้างจากการแกะสลักหินหยกขาวทั้งองค์ เป็นหินที่นำเข้าจากประเทศกรีซ ซึ่งมีหน้าตักกว้าง 45 นิ้ว และสร้างตามลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุและอัฏฐบริขารของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและคนในชุมชน อันจะนำความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลมาสู่บวรพุทธศาสนาสืบไป

ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง 2 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี :  นายสิทธิเกียรติ ชาวไทย
เลขบัญชี :  289-212138-1

(เงินที่เข้าบัญชีทั้งหมดจะนำไปทอดผ้าป่า โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)


****************************

การจัดทำผ้าป่าในครั้งนี้เป็นเจตนารมณ์ของกลุ่มที่ต้องการเปิดโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลอีกวาระหนึ่ง มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัด

ทางกลุ่มจะนำเงินทั้งหมด ไปถวายสร้างพระประธานในงานทอดผ้าป่าประจำปี 2557
ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันอังคารที่ 15 เมษายน 2557


กำหนดการทอดผ้าป่าประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557
19.00 น. คณะศรัทธารวมกันที่ศาลาทำวัตรสวดมนต์
20.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนา

วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557
07.00 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ฯ
08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
09.00 น. พิธีถวายผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี

***************************************

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/events/1450905515144712/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
หรือ โทร. 083-8919221 (ม็อบ) , 083-3031254 (พงษ์)

สำหรับคณะผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งมาที่ kammatan.chula@gmail.com
(Download แบบฟอร์มคลิกที่ https://db.tt/BhjmUxge หรือ https://db.tt/LJct77E2 )


ที่มา    https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95/247297055316599
11  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / ทอดผ้าป่าปูพื้นหินอ่อนพระมหาเจดีย์ฯ วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา (8 เม.ย. 57) เมื่อ: มีนาคม 25, 2557, 05:52:08 PM


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสมทบทุน ปูพื้นหินอ่อนพระมหาเจดีย์ฯ
ณ วัดบึงลัฏฐิวัน (สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง) ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557


ร่วมบุญปูพื้นหินอ่อนพระมหาเจดีย์ 3200 ตารางเมตร ตร.ม.ละ 2500 บาท แผ่นละ 799 บาท
หรือตามกำลังศรัทธา
ถวายเนื่องในวันมุทิตาสักการะ ครบรอบวันเกิด หลวงพ่อโสภณ โอภาโส  วันที่ 8 เมษายน 2557

ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขารามอินทรา กม. 4
ชื่อบัญชี :  น.ส. สุชาวดีบ์ วิศาลธรกุล เพื่อทอดผ้าป่าปูพื้นเจดีย์ฯ
บัญชีเลขที่ :  174-0-16518-7


ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้


ที่มา -->   https://www.facebook.com/WatBuengLatthiwan
12  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / โครงการอุปสมบทหมู่ถวายพ่อหลวง ประจำปี 2556 ใน 4 จังหวัด เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2556, 04:50:57 PMโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพ่อหลวง ประจำปี 2556 (อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 15)

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายพ่อหลวง ประจำปี 2556 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงราย, พิษณุโลก, และ ชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม นี้

ขอเชิญชายไทยที่สนใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่
ในกรุงเทพมหานคร จัดอุปสมบทหมู่ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556
ปฎิบัติธรรม 15 วัน 25 พ.ย. - 9 ธ.ค. 56 ณ อรุณเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
สมัครบวชได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สมัครบวชด้วยตัวเอง ได้ที่ ร่วมด้วยช่วยกัน ซอยรามคำแหง 21
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1677

*** เอกสารประกอบการสมัคร : รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนทำบุญ โดยบริจาคผ่านบัญชี
ธนาคาร ธนชาต บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ : 091-3-00190-9
ชื่อบัญชี : มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพ่อหลวง ประจำปี 2556รายละเอียดอุปสมบทถวายพ่อหลวงประจำปี 2556
1. กรุงเทพฯ
ว/ด/ป อุปสมบท : 23-24 พ.ย. 56
สถานที่อุปสมบท : วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
สถานที่ปฏิบัติธรรม : สถานปฏิบัติธรรมอรุณเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

2. เชียงราย
ว/ด/ป อุปสมบท : พ.ย. 56
สถานที่อุปสมบท : วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย
สถานที่ปฏิบัติธรรม : พุทธมณฑล ฯ (บ้านต้นงาน) จ.เชียงราย

3. ชุมพร
ว/ด/ป อุปสมบท : ธ.ค. 56
สถานที่อุปสมบท / สถานที่ปฏิบัติธรรม : วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

4. พิษณุโลก
ว/ด/ป อุปสมบท : ธ.ค. 56
สถานที่อุปสมบท / สถานที่ปฏิบัติธรรม : วัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก


*** ระยะเวลาปฏิบัติธรรม 15 วัน ***


การรับสมัครผู้อุปสมบท
- เปิดรับสมัครชายไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
- กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2556 ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
- จำนวนรับสมัคร จังหวัดละ 87 คน
- จังหวัดที่จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ตามโครงการ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงราย, พิษณุโลก, ชุมพร
- ผู้สนใจต้องสมัครด้วยตนเอง ที่
กรุงเทพมหานคร สมัครที่ ร่วมด้วยช่วยกัน ซอยรามคำแหง 21
จังหวัดอื่น สมัครที่ ร่วมด้วยช่วยกัน ในจังหวัดนั้นๆ


* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ --> http://www.rd1677.com/acticle.php?id=197
13  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / Re: ร่วมบุญพิมพ์หนังสือธรรมะองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด เมื่อ: มิถุนายน 20, 2556, 05:34:26 PM

คำอนุโมทนาขององค์หลวงตา ในการพิมพ์หนังสือธรรมะชุดเตรียมพร้อม
เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๗


"หนังสือธรรมะแต่ละเล่ม จะสำเร็จขึ้นมาเพื่อแจกทานให้ท่านผู้ใคร่ธรรมได้อ่านย่อมสำเร็จด้วยอำนาจแห่งศรัทธาของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยกันบริจาคและจัดทำ แม้เล่มนี้ก็สำเร็จขึ้นมาเพราะแรงศรัทธาของท่านผู้ใจบุญหนุนโลกเช่นเดียวกัน ลำพังผู้แสดงก็มีเพียงลมปากอย่างเดียวเท่านั้น พอแสดงธรรมจบลงลมปากก็หายสูญไปในขณะนั้น ไม่อาจเหนี่ยวรั้งธรรมที่แสดงออกนั้นๆ ให้จิรังยั่งยืนสืบไปได้เลย เพราะไม่มีปัญญาสร้างธรรมให้จิรังยั่งยืนได้ด้วยวิธีการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม จำต้องอาศัยบุญบารมีของท่านคณะศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลาย ช่วยเสริมสร้างความจิรังถาวรแห่งธรรม ด้วยการร่วมกันบริจาคและจัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้นมา เพื่อท่านผู้อ่านได้อาศัยพึ่งร่มเงาแห่งใบบุญหนุนโลกอันไม่มีประมาณนั้น ผู้แสดงจึงขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งมาพร้อมนี้ บุญกุศลทั้งมวลที่เกิดขึ้นเพราะการบำเพ็ญนี้ จงสำเร็จผลอันพึงหวังดังใจหมายโดยทั่วกันเทอญ" บัว14  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / ร่วมบุญพิมพ์หนังสือธรรมะองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด เมื่อ: มิถุนายน 20, 2556, 05:32:28 PM

เชิญร่วมบุญพิมพ์หนังสือธรรมะองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ของวัดป่าบ้านตาดโดยตรง

โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล อุดรธานี
ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมะหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน"
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  859-225999-3

2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี
ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมะหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน"
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  110-2-35570-7


ที่มา https://www.facebook.com/watpabaantaad.luangta?fref=ts


15  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / Re: "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ประเทศอินเดีย เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2556, 05:58:39 PM
"โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"
ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา  รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย

16  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ประเทศอินเดีย เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2556, 05:55:05 PM"โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"
ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา  รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย


ประธานโครงการ - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อฉลอง 2600 พุทธชยันตี

"พุทธคยา" ถือเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญมาก ของเราชาวพุทธ เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรา


ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดย
1. บริจาคโดยตรงที่ กองอำนวยการ "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"
9.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 022803413-4 ต่อ 511 หรือ 0912125293-5
2. โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่ิอบัญชี "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"
ธนาคารกรุงเทพ สาขามทร. พระนคร เลขบัญชี 8803500373
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเทเวศร์ เลขบัญชี 0203046033
ธนาคารธนชาต สาขาท่าพระจันทร์ เลขบัญชี 2243027889
ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน เลขบัญชี 0000275438


กรุณาส่งสลิปการโอนมาที่กองอำนวยการ (พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารพระนางเจ้ารำไพพรรณี ชั้น5 เลขที่2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100). หรือ FAX. มาที่ 022803413-4 ต่อ 507 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อรับหนังสืออนุโมทนา (ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

17  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานบุญต่างๆ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆ / กองทุนสาธยายพระไตรปิฎกตลอดปี ฉลองพุทธชยันตี เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2555, 05:19:33 PM

ขอเชิญสาธุชนทั่วไป สาธยายพระไตรปิฎก ฉลองพุทธชยันตี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ ๖๐ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๕๘ พรรษา

มีการสาธยายพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดทั้งปี เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. และวันสำคัญ วันวิสาขบูชา  วันที่ ๒๙ ถึงวันอัฐมีบูชา ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

ที่สนามหลวงวันที่ ๒๙-๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ปีนี้ถือว่าสำคัญมาก ถ้าเราไม่ได้ร่วมบุญในการฉลองพุทธชยันตี ก็ต้องรออีก ๑๐๐ ปีข้างหน้า

ถ้ามีจิตศรัทธาร่วมบุญในการจัดงาน สามารถบริจาคได้ที่

ธนาคารทหารไทย  สาขาบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ชื่อบัญชี :  กองทุนสาธยายพระไตรปิฎก
เลขที่บัญชี :  113-2-13961-7


ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ ผศ.ดร.D.Litt

www.narongsak.org

โทร. ๐๘๙-๙๖๓-๔๕๐๕
หน้า: [1]